Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1428 záznamů od 384 autorů)

Kapslová koloskopie v roce 2016

Lektor: Tachecí I.
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: I. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí (2016)

03.11.2016 - 05.11.2016 - Praha, hotel Diplomat

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz