Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1664 záznamů od 422 autorů)

Achalázie - POEM

Lektor: I. Tachecí
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: XXVI. Hradecké gastroenterologické dny a Mezinárodní endoskopický workshop (2024)

07.03.2024 - 08.03.2024 - Hradec Králové

Zpět

Datový tok a rozlišení:

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz