Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1664 záznamů od 422 autorů)

Syndrom Rendu-Osler-Weber. Koagulace cévních malformací v jejunu

Lektor: Tachecí I., Kopáčová M.
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: XIX. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a IX. Mezinárodní endoskopický workshop (2015)

19.03.2015 - 20.03.2015 - Hradec Králové

Zpět

Datový tok a rozlišení:

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz