Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1428 záznamů od 384 autorů)

Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku – možnosti a limity

Lektor: I. Tachecí
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: 3. národní kongres gastrointestinální onkologie (2021)

02.12.2021 - 03.12.2021 - Praha

Sympozium 4: Terapie karcinomu žaludku a GE junkce

I. Tachecí, R. Pohnán, R. Obermannová

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz