Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1664 záznamů od 422 autorů)

M. Crohn – dilatace stenózy tračníku

Lektor: S. Rejchrt
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: 40. České a Slovenské endoskopické dny (2018)

17.05.2018 - 18.05.2018 - Praha

Zpět

Datový tok a rozlišení:

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz