Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1664 záznamů od 422 autorů)

Hradského přednáška: Digestivní endoskopie – evidence based a/nebo ars medici?​

Lektor: Rejchrt S.
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: 38. České a Slovenské endoskopické dny (2016)

05.05.2016 - 06.05.2016 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz