Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1648 záznamů od 422 autorů)

Jak na krvácení do horní části GIT?

Lektor: S. Rejchrt / Kazuistika – P. Čavajdová
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny (2022)

01.12.2022 - 03.12.2022 - Karlovy Vary

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz