Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1664 záznamů od 422 autorů)

GAPPS - návrh registru onemocnění v České republice

Lektor: J. Cyrany
Pracoviště: Hradec Králové, Jičín

Akce: XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XIII. Mezinárodní endoskopický workshop (2019)

21.03.2019 - 22.03.2019 - Hradec Králové

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz