Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1425 záznamů od 372 autorů)

Nejčastější chyby v endoskopii - Horní endoskopie

Lektor: J. Cyrany
Pracoviště: Jičín, Hradec Králové

Akce: 6. kongres České gastroenterologické společnosti (2017)

30.11.2017 - 02.12.2017 - Ostrava

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz