Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1428 záznamů od 384 autorů)

Nové možnosti neinvazivního molekulárního vyšetřování kolorektálního karcinomu

Lektor: M. Minárik
Pracoviště: Praha

Akce: 17. Postgraduální kurz SGO - Novinky v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu (2020) - webinář

05.11.2020 - Webinář

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz