Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna (1428 záznamů od 384 autorů)

Mutační pozadí nádorů GIT: mechanizmy vzniku a klinické využití

Lektor: M. Minárik
Pracoviště: Praha

Akce: II. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí (2018)

02.11.2018 - 03.11.2018 - Praha

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Litoměřice, Pokratice, Švabinského 279/13
IČO: 05098301
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Kamarádová
Tel: +420 734 605 015
E-mail: kamaradova.daniela@uvn.cz