Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna

Poleptání jícnu a žaludku, zavedení biodegradabilního stentu do pyloru a kovového stentu do jícnu

Lektor: Douda T., Rejchrt S.
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: XIX. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a IX. Mezinárodní endoskopický workshop (2015)

19.03.2015 - 20.03.2015 - Hradec Králové

Zpět

Datový tok a rozlišení:


Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Na Pankráci 1685/17, Nusle, 140 00 Praha 4
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Asociační management pro Mařatkovu gastroenterologii vykonává společnost
Guarant International s.r.o.
Na Pankráci 1685/17, Nusle, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Veronika Janůrková, Dis.
Tel: +420 284 001 444
Mobil: +420 720 967 147
E-mail: janurkova@associationhouse.cz