Mařatkova gastroenterologie

Videoknihovna

Efekt ustekinumabu u pacientů selhaných na dosavadní biologické léčbě

Lektor: T. Douda
Pracoviště: Hradec Králové

Akce: XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XII. Mezinárodní endoskopický workshop (2018)

15.03.2018 - 16.03.2018 - Hradec Králové

Zpět

Další příspěvky přednášející/přednášejícího:

Zpět

O nás

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii

Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.
Na Pankráci 1685/17, Nusle, 140 00 Praha 4
Předseda výboru: MUDr. Štěpán Suchánek
Tel: +420 973 208 367
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Asociační management pro Mařatkovu gastroenterologii vykonává společnost
Guarant International s.r.o.
Na Pankráci 1685/17, Nusle, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Veronika Janůrková, Dis.
Tel: +420 284 001 444
Mobil: +420 720 967 147
E-mail: janurkova@associationhouse.cz